Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng bằng khen cho ông Đặng Đình Duy Giám đốc Công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh.