Di tích lịch sử Thánh Quang Thiền Tự

Di tích lịch sử Thánh Quang Thiền Tự

Địa điểm: Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

Năm hoàn thành: 2015

0 Bình luận

Để lại bình luận

*