Công trình: Khu nhà Việt cổ xã Hoàn Sơn – Huyện Tiên Du – Tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh

Đơn vị thi công: Công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh

Năm hoàn thành: 2014