Khu nhà truyền thống - Hoàn Sơn

Khu nhà truyền thống - Hoàn Sơn

Địa điểm: Xã Hoàn Sơn - Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị thiết kế và thi công: Công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh

Năm hoàn thành: 2014

0 Bình luận

Để lại bình luận

*