Di tích lịch sử quốc gia chùa Thiên Long

Di tích lịch sử quốc gia chùa Thiên Long

Địa điểm: Xã Tiền Phong - Huyện Mê Linh - TP. Hà Nội

Đơn vị thi công: Công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh

Năm hoàn thành: 2015

0 Bình luận

Để lại bình luận

*