Đình Phú Đa - Quế Võ

Đình Phú Đa - Quế Võ

Công trình: Tu bổ, tôn tạo đình Phú Đa

Địa điểm: Thôn Phú Vân - Xã Đức Long - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh

Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh

0 Bình luận

Để lại bình luận

*