Giám đốc – Nghệ nhân Đặng Đình Duy vinh dự được trao tặng bằng khen của chủ tịch tỉnh