Khởi công tôn tạo khu lăng mộ Cao Lỗ

(BNTV) Nằm trong dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử và du lịch văn hóa Cao Lỗ Vương huyện Gia Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ khởi công gói thầu số 2: Tu bổ, tôn tạo khu lăng mộ Cao Lỗ tại thôn Tiểu Than, xã Vạn Ninh.
Cao Lỗ Vương là danh nhân lịch sử, thánh nhân huyền thoại, người đã giúp vua Thục Phán – An Dương Vương dựng lên nhà nước Âu Lạc, người đã hiến kế dời đô và giúp nhà Vua xây dựng thành Cổ Loa, người chế ra nỏ thần Liên châu để giữ thành, giữ nước. Danh tướng Cao Lỗ Vương còn được lịch sử ghi nhận là một anh hùng sáng tạo ra văn hóa của dân tộc, là biểu tượng của bản lĩnh trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam ngay từ thời kỳ đầu dựng nước. Dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo khu di tích lịch sử và du lịch văn hóa Cao Lỗ Vương có tổng mức đầu tư là 40 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là trên 30 tỷ đồng, gồm 4 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 2 được khởi công là tu bổ tôn tạo khu lăng mộ Cao Lỗ với tổng dự toán xây dựng gói thầu là gần 9 tỷ đồng. quy mô xây dựng gồm: tu bổ khu mộ; tôn tạo nhà che khu mộ; xây mới nhà che bia; tu bổ nghi môn; tu bổ tôn tạo cảnh quan sân vườn. Thời gian thi công 240 ngày. Đơn vị thi công là Liên danh Công ty Cổ phần tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh và công ty TNHH Cao Nguyên. Chủ đầu tư dự án và đơn vị thi công cam kết sẽ tiến hành tu bổ, tôn tạo khu Lăng mộ Cao Lỗ sớm hoàn thành và đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật, đảm bảo xứng tầm một di tích lịch sử quốc gia cũng như những công lao to lớn của danh tướng Cao Lỗ Vương. 

Để lại bình luận

*