Một số hình ảnh

Xưởng sản xuất, chế tác gỗ:

Xưởng phục chế hoa văn, con giống cổ:

Văn phòng đại diện