Ông Đặng Đình Duy Giám đốc Công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh là Nghệ Nhân Tỉnh Bắc Ninh.