Tất cả dự án

Đình Phú Đa - Quế Võ

Đình Phú Đa - Quế Võ

Công trình: Tu bổ, tôn tạo đình Phú Đa Địa điểm: Thôn Phú Vân - Xã Đức Long - Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh Đơn vị thiết kế: Công ty TNHH tu bổ tôn tạo và xây dựng Duy Linh