Thành tựu

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, công ty Duy Linh cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã đạt được nhiều giấy chứng nhận, bằng khen quý giá do Trung ương hiệp hội làng nghề và lãnh đạo Tỉnh khen tặng.