Xưởng sản xuất, chế tác gỗ và xưởng phục chế hoa văn con giống cổ

Xưởng sản xuất, chế tác gỗ:

Xưởng phục chế hoa văn, con giống cổ: